2021/01/16  20:44  ออกเดินทาง
1
20:45 - 21:09
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:49 - 21:15
26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
20:51 - 21:19
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:45 - 21:09
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:45 남구로 Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  เดินทางไปยัง 부평구청(부평세림병원) Bupyeong-gu Office
  (12นาที
  20:57 21:02 온수(성공회대입구) Onsu[Sungkonghoe Univ.]
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  เดินทางไปยัง 소요산 Soyosan
  (7นาที
  21:09 구일(동양미래대학) Guil
 2. 2
  20:49 - 21:15
  26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:49 남구로 Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  เดินทางไปยัง 장암 Jangam
  (2นาที
  20:51 21:00 대림(구로구청) Daerim [Guro-gu Office]
  서울메트로 2호선 (서클 라인/안의) Metro Line2(circle line)(inline)
  เดินทางไปยัง 신도림 Sindorim
  (3นาที
  21:03 21:10 신도림 Sindorim
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  เดินทางไปยัง 인천 Incheon
  (5นาที
  21:15 구일(동양미래대학) Guil
 3. 3
  20:51 - 21:19
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:51 남구로 Namguro
  서울메트로 7호선 Metro Line7
  เดินทางไปยัง 부평구청(부평세림병원) Bupyeong-gu Office
  (12นาที
  21:03 21:12 온수(성공회대입구) Onsu[Sungkonghoe Univ.]
  서울메트로 1호선(소요산-인천) Metro Line1(Soyosan-Incheon)
  เดินทางไปยัง 소요산 Soyosan
  (7นาที
  21:19 구일(동양미래대학) Guil
cntlog