2019/10/18  22:26  ออกเดินทาง
1
22:34 - 23:01
27นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
22:28 - 23:01
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  22:34 - 23:01
  27นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:34 남포 Nampo
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  เดินทางไปยัง 노포 Nopo
  (16นาที
  22:50 22:53 서면 Seomyeon
  부산 도시철도 2호선 Line 2
  เดินทางไปยัง 장산 Jangsan
  (8นาที
  23:01 문현 Munhyeon
 2. 2
  22:28 - 23:01
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:28 남포 Nampo
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  เดินทางไปยัง 노포 Nopo
  (16นาที
  22:44 22:53 서면 Seomyeon
  부산 도시철도 2호선 Line 2
  เดินทางไปยัง 장산 Jangsan
  (8นาที
  23:01 문현 Munhyeon
cntlog