2020/10/20  08:31  ออกเดินทาง
1
08:38 - 09:01
23นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
08:33 - 09:01
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:38 - 09:01
  23นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:38 남포 Nampo
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  เดินทางไปยัง 노포 Nopo
  (14นาที
  08:52 08:55 서면 Seomyeon
  부산 도시철도 2호선 Line 2
  เดินทางไปยัง 장산 Jangsan
  (6นาที
  09:01 문현 Munhyeon
 2. 2
  08:33 - 09:01
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:33 남포 Nampo
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  เดินทางไปยัง 노포 Nopo
  (15นาที
  08:48 08:55 서면 Seomyeon
  부산 도시철도 2호선 Line 2
  เดินทางไปยัง 장산 Jangsan
  (6นาที
  09:01 문현 Munhyeon
cntlog