2020/06/04  10:04  ออกเดินทาง
1
10:07 - 10:31
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:17 - 10:49
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  10:07 - 10:31
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:07 中部国際空港 Chubu Int'l Airport
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定) Meitetsu Tokoname-Airport Line MuSKY(All Seat Reserved)
  เดินทางไปยัง 名鉄名古屋 Meitetsu-Nagoya
  (24นาที
  JPY 830
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 360
  10:31 金山(愛知県) Kanayama(Aichi)
 2. 2
  10:17 - 10:49
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:17 中部国際空港 Chubu Int'l Airport
  Meitetsu Tokoname-Airport Line Limited Express(Partially Reserv
  เดินทางไปยัง 名鉄名古屋 Meitetsu-Nagoya
  (32นาที
  JPY 830
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 0
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 360
  10:49 金山(愛知県) Kanayama(Aichi)
cntlog