2020/04/05  13:44  ออกเดินทาง
1
14:07 - 15:03
56นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
13:47 - 15:03
1ครั้ง16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
13:47 - 15:15
1ครั้ง28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
13:52 - 15:16
1ครั้ง24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  14:07 - 15:03
  56นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:07 中部国際空港 Chubu Int'l Airport
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定) Meitetsu Tokoname-Airport Line MuSKY(All Seat Reserved)
  เดินทางไปยัง 名鉄名古屋 Meitetsu-Nagoya
  (24นาที
  JPY 830
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 360
  14:31 14:35 金山(愛知県) Kanayama(Aichi)
  JR東海道本線快速(熱海-米原) JR Tokaido Main Line Rapid(Atami-Maibara)
  เดินทางไปยัง 豊橋 Toyohashi
  (28นาที
  JPY 620
  15:03 岡崎 Okazaki
 2. 2
  13:47 - 15:03
  1ครั้ง16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:47 中部国際空港 Chubu Int'l Airport
  Meitetsu Tokoname-Airport Line Limited Express(Partially Reserv
  เดินทางไปยัง 名鉄名古屋 Meitetsu-Nagoya
  (32นาที
  JPY 830
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 0
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 360
  14:19 14:35 金山(愛知県) Kanayama(Aichi)
  JR東海道本線快速(熱海-米原) JR Tokaido Main Line Rapid(Atami-Maibara)
  เดินทางไปยัง 豊橋 Toyohashi
  (28นาที
  JPY 620
  15:03 岡崎 Okazaki
 3. 3
  13:47 - 15:15
  1ครั้ง28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  13:47 中部国際空港 Chubu Int'l Airport
  Meitetsu Tokoname-Airport Line Limited Express(Partially Reserv
  เดินทางไปยัง 太田川 Otagawa
  (29นาที
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 0
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 360
  14:16 14:20 神宮前 Jingu-mae
  名鉄名古屋本線急行 Meitetsu Nagoya Main Line Express
  เดินทางไปยัง 東岡崎 Higashiokazaki
  (25นาที
  14:45 14:47 新安城 Shin-anjo
  名鉄名古屋本線 Meitetsu Nagoya Main Line
  เดินทางไปยัง 東岡崎 Higashiokazaki
  (8นาที
  JPY 1,270
  14:55 14:55 岡崎公園前 Okazakikoen-mae
  เดิน( 4นาที
  14:59 15:09 中岡崎 Nakaokazaki
  愛知環状鉄道 Aichi Loop Railway
  เดินทางไปยัง 岡崎 Okazaki
  (6นาที
  JPY 230
  15:15 岡崎 Okazaki
 4. 4
  13:52 - 15:16
  1ครั้ง24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:52 中部国際空港 Chubu Int'l Airport
  名鉄常滑・空港線準急 Meitetsu Tokoname-Airport Line Semi Express
  เดินทางไปยัง 名鉄名古屋 Meitetsu-Nagoya
  (43นาที
  JPY 830
  14:35 14:50 金山(愛知県) Kanayama(Aichi)
  JR東海道本線新快速(熱海-米原) JR Tokaido Main Line New Rapid(Atami-Maibara)
  เดินทางไปยัง 豊橋 Toyohashi
  (26นาที
  JPY 620
  15:16 岡崎 Okazaki
cntlog