1
15:57 - 17:21
1ครั้ง24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
15:47 - 17:21
1ครั้ง34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
15:37 - 17:30
1ครั้ง53นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
15:37 - 17:34
1ครั้ง57นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  15:57 - 17:21
  1ครั้ง24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  15:57 六郷土手 Rokugodote
  京急本線 Keikyu Main Line
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (3นาที
  16:00 16:05 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (6นาที
  JPY 240
  16:11 16:17 品川 Shinagawa
  JR上野東京ライン JR Ueno Tokyo Line
  เดินทางไปยัง 東京 Tokyo
  (8นาที
  ผ่านการรถไฟ 東京 Tokyo
  JR常磐線 JR Joban Line
  เดินทางไปยัง 松戸 Matsudo
  (10นาที
  JPY 200
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 0
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 780
  16:36 16:45 日暮里 Nippori
  京成成田空港線スカイライナー Keisei Narita Airport Line Skyliner
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (36นาที
  JPY 1,270
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,250
  17:21 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
 2. 2
  15:47 - 17:21
  1ครั้ง34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:47 六郷土手 Rokugodote
  京急本線 Keikyu Main Line
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (22นาที
  JPY 240
  16:09 16:17 品川 Shinagawa
  JR上野東京ライン JR Ueno Tokyo Line
  เดินทางไปยัง 東京 Tokyo
  (8นาที
  ผ่านการรถไฟ 東京 Tokyo
  JR常磐線 JR Joban Line
  เดินทางไปยัง 松戸 Matsudo
  (10นาที
  JPY 200
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 0
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 780
  16:36 16:45 日暮里 Nippori
  京成成田空港線スカイライナー Keisei Narita Airport Line Skyliner
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (36นาที
  JPY 1,270
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,250
  17:21 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
 3. 3
  15:37 - 17:30
  1ครั้ง53นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  15:37 六郷土手 Rokugodote
  京急本線 Keikyu Main Line
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (3นาที
  15:40 15:45 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (9นาที
  ผ่านการรถไฟ 泉岳寺 Sengakuji
  都営浅草線 Toei Asakusa Line
  เดินทางไปยัง 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (23นาที
  ผ่านการรถไฟ 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  京成押上線 Keisei Oshiage Line
  เดินทางไปยัง 青砥 Aoto
  (9นาที
  16:28 16:29 青砥 Aoto
  京成本線特急 Keisei Main Line Express
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (1ครั้ง1นาที
  JPY 1,460
  17:30 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
 4. 4
  15:37 - 17:34
  1ครั้ง57นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  15:37 六郷土手 Rokugodote
  京急本線 Keikyu Main Line
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (27นาที
  16:04 16:07 品川 Shinagawa
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (2นาที
  JPY 250
  ผ่านการรถไฟ 泉岳寺 Sengakuji
  都営浅草線アクセス特急 Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  เดินทางไปยัง 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (23นาที
  ผ่านการรถไฟ 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  京成押上線アクセス特急 Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (8นาที
  ผ่านการรถไฟ 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成成田空港線アクセス特急 Keisei Narita Airport Line ACCESS Limited Express
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (51นาที
  JPY 1,410
  17:34 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
cntlog