2019/11/20  21:21  ออกเดินทาง
1
21:40 - 22:25
45นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
2
21:44 - 22:58
1ครั้ง14นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
21:40 - 22:58
1ครั้ง18นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  21:40 - 22:25
  45นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  21:40 米子空港 Yonago Airport(Airport)
  連絡バス(米子空港-松江) Bus(Yonago Airport-Matsue)
  เดินทางไปยัง 松江 Matsue
  (45นาที
  JPY 990
  22:25 松江 Matsue
 2. 2
  21:44 - 22:58
  1ครั้ง14นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:44 米子空港 Yonago Airport(Airport)
  เดิน( 11นาที
  21:55 21:58 米子空港(境線) Yonago Airport(Sakai Line)
  JR境線 JR Sakai Line
  เดินทางไปยัง 米子 Yonago
  (26นาที
  22:24 22:28 米子 Yonago
  JR山陰本線(米子-幡生) JR San'in Main Line(Yonago-Hatabu)
  เดินทางไปยัง 松江 Matsue
  (30นาที
  JPY 770
  22:58 松江 Matsue
 3. 3
  21:40 - 22:58
  1ครั้ง18นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:40 米子空港 Yonago Airport(Airport)
  連絡バス(米子空港-米子) Bus(Yonago Airport-Yonago)
  เดินทางไปยัง 米子 Yonago
  (28นาที
  JPY 590
  22:08 22:28 米子 Yonago
  JR山陰本線(米子-幡生) JR San'in Main Line(Yonago-Hatabu)
  เดินทางไปยัง 松江 Matsue
  (30นาที
  JPY 510
  22:58 松江 Matsue
cntlog