2019/11/20  08:58  ออกเดินทาง
1
09:30 - 12:57
3ครั้ง27นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
09:30 - 13:13
3ครั้ง43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
10:12 - 13:19
3ครั้ง7นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
09:30 - 13:19
3ครั้ง49นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  09:30 - 12:57
  3ครั้ง27นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  09:30 鳥取大学前 Tottoridaigaku-mae
  JR山陰本線(京都-米子) JR San'in Main Line(Kyoto-Yonago)
  เดินทางไปยัง 鳥取 Tottori
  (10นาที
  09:40 10:02 鳥取 Tottori
  スーパーいなば Super Inaba
  เดินทางไปยัง 智頭 Chizu
  (30นาที
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 760
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,090
  ผ่านการรถไฟ 智頭 Chizu
  スーパーいなば Super Inaba
  เดินทางไปยัง 上郡 Kamigori
  (39นาที
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 430
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 530
  11:12 11:35 上郡 Kamigori
  JR山陽本線(神戸-岡山) JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  เดินทางไปยัง 相生(兵庫県) Aioi(Hyogo)
  (12นาที
  11:47 11:52 相生(兵庫県) Aioi(Hyogo)
  ひかり Bullet Train Hikari
  เดินทางไปยัง 新大阪 Shinosaka
  (49นาที
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 2,530
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 2,860
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 5,330
  12:41 12:53 新大阪 Shinosaka
  JR東海道山陽本線各停 JR Tokaido San'yo Main Line Local
  เดินทางไปยัง 大阪 Osaka
  (4นาที
  JPY 4,400
  12:57 大阪 Osaka
 2. 2
  09:30 - 13:13
  3ครั้ง43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  09:30 鳥取大学前 Tottoridaigaku-mae
  JR山陰本線(京都-米子) JR San'in Main Line(Kyoto-Yonago)
  เดินทางไปยัง 鳥取 Tottori
  (10นาที
  09:40 10:02 鳥取 Tottori
  スーパーいなば Super Inaba
  เดินทางไปยัง 智頭 Chizu
  (30นาที
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 760
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,090
  ผ่านการรถไฟ 智頭 Chizu
  スーパーいなば Super Inaba
  เดินทางไปยัง 上郡 Kamigori
  (39นาที
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 430
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 530
  11:12 11:35 上郡 Kamigori
  JR山陽本線(神戸-岡山) JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  เดินทางไปยัง 相生(兵庫県) Aioi(Hyogo)
  (12นาที
  11:47 11:50 相生(兵庫県) Aioi(Hyogo)
  JR山陽本線(神戸-岡山) JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  เดินทางไปยัง 姫路 Himeji
  (19นาที
  12:09 12:12 姫路 Himeji
  JR東海道山陽本線新快速 JR Tokaido San'yo Main Line New Rapid
  เดินทางไปยัง 大阪 Osaka
  (1ครั้ง1นาที
  JPY 4,400
  13:13 大阪 Osaka
 3. 3
  10:12 - 13:19
  3ครั้ง7นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:12 鳥取大学前 Tottoridaigaku-mae
  JR山陰本線快速〔とっとりライナー〕 JR San'in Main Line Rapid (Tottori Liner)
  เดินทางไปยัง 鳥取 Tottori
  (9นาที
  10:21 10:46 鳥取 Tottori
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 智頭 Chizu
  (27นาที
  ผ่านการรถไฟ 智頭 Chizu
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 上郡 Kamigori
  (45นาที
  ผ่านการรถไฟ 上郡 Kamigori
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 大阪 Osaka
  (1ครั้ง17นาที
  JPY 4,400
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 2,630
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 3,060
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 6,060
  13:19 大阪 Osaka
 4. 4
  09:30 - 13:19
  3ครั้ง49นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  09:30 鳥取大学前 Tottoridaigaku-mae
  JR山陰本線(京都-米子) JR San'in Main Line(Kyoto-Yonago)
  เดินทางไปยัง 鳥取 Tottori
  (10นาที
  09:40 10:46 鳥取 Tottori
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 智頭 Chizu
  (27นาที
  ผ่านการรถไฟ 智頭 Chizu
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 上郡 Kamigori
  (45นาที
  ผ่านการรถไฟ 上郡 Kamigori
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 大阪 Osaka
  (1ครั้ง17นาที
  JPY 4,400
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 2,630
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 3,060
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 6,060
  13:19 大阪 Osaka
cntlog