2021/01/24  15:04  ออกเดินทาง
1
18:10 - 21:34
3ครั้ง24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
18:10 - 21:49
3ครั้ง39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
3
18:25 - 23:08
4ครั้ง43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. flight
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
18:10 - 23:39
5ครั้ง29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  18:10 - 21:34
  3ครั้ง24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18:10 鳥取空港 Tottori Airport
  連絡バス(鳥取空港-鳥取) Bus(Tottori Airport-Tottori)
  เดินทางไปยัง 鳥取 Tottori
  (20นาที
  JPY 460
  18:30 18:40 鳥取 Tottori
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 智頭 Chizu
  (27นาที
  ผ่านการรถไฟ 智頭 Chizu
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 上郡 Kamigori
  (38นาที
  ผ่านการรถไฟ 上郡 Kamigori
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 大阪 Osaka
  (58นาที
  JPY 3,630
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 2,290
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 2,920
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 5,720
  20:45 20:45 三ノ宮(JR) Sannomiya(Hyogo)
  เดิน( 9นาที
  20:54 21:06 三宮(地下鉄西神・山手線) Sannomiya(Kobe Subway)
  Kobe Municipal Subway Hokushin Seishin Yamate Line
  เดินทางไปยัง 谷上 Tanigami
  (11นาที
  JPY 280
  21:17 21:20 谷上 Tanigami
  神戸電鉄有馬線準急 Kobe Electric Railway Arima Line Semi Express
  เดินทางไปยัง 有馬温泉 Arimaonsen
  (11นาที
  ผ่านการรถไฟ 有馬口 Arimaguchi
  神戸電鉄三田線準急 Kobe Electric Railway Sanda Line Semi Express
  เดินทางไปยัง 三田(兵庫県) Sanda
  (2นาที
  JPY 350
  21:34 五社 Gosha
 2. 2
  18:10 - 21:49
  3ครั้ง39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  18:10 鳥取空港 Tottori Airport
  連絡バス(鳥取空港-鳥取) Bus(Tottori Airport-Tottori)
  เดินทางไปยัง 鳥取 Tottori
  (20นาที
  JPY 460
  18:30 18:40 鳥取 Tottori
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 智頭 Chizu
  (27นาที
  ผ่านการรถไฟ 智頭 Chizu
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 上郡 Kamigori
  (38นาที
  ผ่านการรถไฟ 上郡 Kamigori
  スーパーはくと Super Hakuto
  เดินทางไปยัง 相生(兵庫県) Aioi(Hyogo)
  (43นาที
  JPY 3,300
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 2,290
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 2,920
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 5,720
  20:30 20:30 明石 Akashi
  เดิน( 5นาที
  20:35 20:41 山陽明石 San'yoakashi
  山陽電鉄本線直通特急 San'yo Electric Railway Main Line Hanshin-Sanyo Limited Express
  เดินทางไปยัง 神戸三宮〔阪急線〕 Kobe-sannomiya(Hankyu Line)
  (19นาที
  ผ่านการรถไฟ 高速長田 Kosokunagata
  神戸高速線(元町-西代)直通特急 Kobe Kosoku Line(Motomachi-Nishidai)Through Limited Express
  เดินทางไปยัง 神戸三宮〔阪急線〕 Kobe-sannomiya(Hankyu Line)
  (3นาที
  21:03 21:10 新開地 Shinkaichi
  神戸高速線(新開地-湊川)準急 Kobe Kosoku Line(Shinkaichi-Minatogawa)Semi-Express
  เดินทางไปยัง 湊川 Minatogawa
  (1นาที
  JPY 600
  ผ่านการรถไฟ 湊川 Minatogawa
  神戸電鉄有馬線準急 Kobe Electric Railway Arima Line Semi Express
  เดินทางไปยัง 有馬温泉 Arimaonsen
  (35นาที
  ผ่านการรถไฟ 有馬口 Arimaguchi
  神戸電鉄三田線準急 Kobe Electric Railway Sanda Line Semi Express
  เดินทางไปยัง 三田(兵庫県) Sanda
  (2นาที
  JPY 570
  21:49 五社 Gosha
 3. 3
  18:25 - 23:08
  4ครั้ง43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. flight
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  18:25 鳥取空港 Tottori Airport
  ANA All Nippon Airways
  เดินทางไปยัง 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (1ครั้ง25นาที
  JPY 30,800
  19:50 20:35 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  ANA All Nippon Airways
  เดินทางไปยัง 神戸空港 Kobe Airport
  (1ครั้ง15นาที
  JPY 25,200
  21:50 22:00 神戸空港 Kobe Airport
  ポートアイランド線 Port Island Line
  เดินทางไปยัง みなとじま Minatojima
  (18นาที
  JPY 340
  22:18 22:18 三宮(ポートライナー) Sannomiya(Kobe-Shin-Kotsu Line)
  เดิน( 8นาที
  22:26 22:33 三宮(地下鉄西神・山手線) Sannomiya(Kobe Subway)
  Kobe Municipal Subway Hokushin Seishin Yamate Line
  เดินทางไปยัง 谷上 Tanigami
  (10นาที
  JPY 280
  22:43 22:54 谷上 Tanigami
  Kobe Electric Railway Arima Line
  เดินทางไปยัง 有馬温泉 Arimaonsen
  (11นาที
  ผ่านการรถไฟ 有馬口 Arimaguchi
  Kobe Electric Railway Sanda Line
  เดินทางไปยัง 三田(兵庫県) Sanda
  (2นาที
  JPY 350
  23:08 五社 Gosha
 4. 4
  18:10 - 23:39
  5ครั้ง29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  18:10 鳥取空港 Tottori Airport
  連絡バス(鳥取空港-鳥取) Bus(Tottori Airport-Tottori)
  เดินทางไปยัง 鳥取 Tottori
  (20นาที
  JPY 460
  18:30 19:07 鳥取 Tottori
  JR因美線 JR Imbi Line
  เดินทางไปยัง 智頭 Chizu
  (47นาที
  ผ่านการรถไฟ 智頭 Chizu
  智頭急行 Chizu Express
  เดินทางไปยัง 上郡 Kamigori
  (1ครั้ง7นาที
  21:04 21:21 上郡 Kamigori
  JR山陽本線(神戸-岡山) JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  เดินทางไปยัง 相生(兵庫県) Aioi(Hyogo)
  (33นาที
  JPY 2,490
  21:54 21:54 姫路 Himeji
  เดิน( 6นาที
  22:00 22:00 山陽姫路 San'yohimeji
  山陽電鉄本線直通特急 San'yo Electric Railway Main Line Hanshin-Sanyo Limited Express
  เดินทางไปยัง 神戸三宮〔阪急線〕 Kobe-sannomiya(Hankyu Line)
  (51นาที
  ผ่านการรถไฟ 高速長田 Kosokunagata
  神戸高速線(元町-西代)直通特急 Kobe Kosoku Line(Motomachi-Nishidai)Through Limited Express
  เดินทางไปยัง 神戸三宮〔阪急線〕 Kobe-sannomiya(Hankyu Line)
  (3นาที
  22:54 22:59 新開地 Shinkaichi
  神戸高速線(新開地-湊川) Kobe Kosoku Line(Shinkaichi-Minatogawa)
  เดินทางไปยัง 湊川 Minatogawa
  (1นาที
  JPY 980
  ผ่านการรถไฟ 湊川 Minatogawa
  Kobe Electric Railway Arima Line
  เดินทางไปยัง 有馬温泉 Arimaonsen
  (36นาที
  ผ่านการรถไฟ 有馬口 Arimaguchi
  Kobe Electric Railway Sanda Line
  เดินทางไปยัง 三田(兵庫県) Sanda
  (2นาที
  JPY 570
  23:39 五社 Gosha
cntlog