2020/07/07  15:49  ออกเดินทาง
1
15:53 - 16:27
34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
15:49 - 16:27
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
15:58 - 16:37
39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
15:49 - 16:37
48นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  15:53 - 16:27
  34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:53 浅草 Asakusa(Tokyo)
  都営浅草線 Toei Asakusa Line
  เดินทางไปยัง 西馬込 Nishi-magome
  (21นาที
  JPY 280
  16:14 16:14 泉岳寺 Sengakuji
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (11นาที
  16:25 16:26 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線 Keikyu Main Line
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (1นาที
  JPY 250
  16:27 雑色 Zoshiki
 2. 2
  15:49 - 16:27
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:49 浅草 Asakusa(Tokyo)
  都営浅草線急行 Toei Asakusa Line Express
  เดินทางไปยัง 西馬込 Nishi-magome
  (21นาที
  JPY 280
  ผ่านการรถไฟ 泉岳寺 Sengakuji
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (2นาที
  16:13 16:17 品川 Shinagawa
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (8นาที
  16:25 16:26 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線 Keikyu Main Line
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (1นาที
  JPY 250
  16:27 雑色 Zoshiki
 3. 3
  15:58 - 16:37
  39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:58 浅草 Asakusa(Tokyo)
  都営浅草線快特 Toei Asakusa Line Rapid Express
  เดินทางไปยัง 西馬込 Nishi-magome
  (21นาที
  JPY 280
  ผ่านการรถไฟ 泉岳寺 Sengakuji
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (9นาที
  16:28 16:36 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線 Keikyu Main Line
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (1นาที
  JPY 250
  16:37 雑色 Zoshiki
 4. 4
  15:49 - 16:37
  48นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:49 浅草 Asakusa(Tokyo)
  都営浅草線急行 Toei Asakusa Line Express
  เดินทางไปยัง 西馬込 Nishi-magome
  (21นาที
  JPY 280
  ผ่านการรถไฟ 泉岳寺 Sengakuji
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (10นาที
  16:21 16:28 平和島 Heiwajima
  京急本線 Keikyu Main Line
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (9นาที
  JPY 250
  16:37 雑色 Zoshiki
cntlog