1
08:38 - 09:54
1ครั้ง16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
08:33 - 10:12
1ครั้ง39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
08:28 - 10:12
1ครั้ง44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
08:57 - 10:15
1ครั้ง18นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  08:38 - 09:54
  1ครั้ง16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:38 泉岳寺 Sengakuji
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (2นาที
  JPY 140
  08:40 08:49 品川 Shinagawa
  成田エクスプレス Narita Express
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (1ครั้ง5นาที
  JPY 1,520
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,930
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 3,300
  09:54 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
 2. 2
  08:33 - 10:12
  1ครั้ง39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:33 泉岳寺 Sengakuji
  都営浅草線 Toei Asakusa Line
  เดินทางไปยัง 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (25นาที
  ผ่านการรถไฟ 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  京成押上線 Keisei Oshiage Line
  เดินทางไปยัง 青砥 Aoto
  (9นาที
  09:08 09:09 青砥 Aoto
  京成本線特急 Keisei Main Line Express
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (1ครั้ง3นาที
  JPY 1,210
  10:12 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
 3. 3
  08:28 - 10:12
  1ครั้ง44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:28 泉岳寺 Sengakuji
  都営浅草線 Toei Asakusa Line
  เดินทางไปยัง 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (25นาที
  ผ่านการรถไฟ 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  京成押上線 Keisei Oshiage Line
  เดินทางไปยัง 青砥 Aoto
  (10นาที
  09:03 09:09 青砥 Aoto
  京成本線特急 Keisei Main Line Express
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (1ครั้ง3นาที
  JPY 1,210
  10:12 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
 4. 4
  08:57 - 10:15
  1ครั้ง18นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:57 泉岳寺 Sengakuji
  都営浅草線アクセス特急 Toei Asakusa Line ACCESS Limited Express
  เดินทางไปยัง 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (24นาที
  ผ่านการรถไฟ 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  京成押上線アクセス特急 Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (9นาที
  ผ่านการรถไฟ 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成成田空港線アクセス特急 Keisei Narita Airport Line ACCESS Limited Express
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (43นาที
  JPY 1,410
  10:15 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
cntlog