2020/08/15  08:00  ออกเดินทาง
1
08:13 - 09:22
1ครั้ง9นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
08:12 - 09:22
1ครั้ง10นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
3
08:09 - 09:51
1ครั้ง42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
4
08:05 - 09:51
1ครั้ง46นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  08:13 - 09:22
  1ครั้ง9นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  08:13 上野 Ueno
  เดิน( 3นาที
  08:16 08:20 京成上野 Keisei-Ueno
  京成成田空港線スカイライナー Keisei Narita Airport Line Skyliner
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (41นาที
  JPY 1,270
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,250
  09:01 09:01 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  เดิน( 21นาที
  09:22 成田空港第3ターミナル Narita Airport Terminal 3
 2. 2
  08:12 - 09:22
  1ครั้ง10นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  08:12 上野 Ueno
  JR山手線 JR Yamanote Line
  เดินทางไปยัง 池袋 Ikebukuro
  (4นาที
  JPY 140
  08:16 08:25 日暮里 Nippori
  京成成田空港線スカイライナー Keisei Narita Airport Line Skyliner
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (36นาที
  JPY 1,270
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,250
  09:01 09:01 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  เดิน( 21นาที
  09:22 成田空港第3ターミナル Narita Airport Terminal 3
 3. 3
  08:09 - 09:51
  1ครั้ง42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  08:09 上野 Ueno
  JR常磐線快速 JR Joban Line Rapid
  เดินทางไปยัง 松戸 Matsudo
  (3นาที
  JPY 140
  08:12 08:16 日暮里 Nippori
  京成本線特急 Keisei Main Line Express
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (1ครั้ง14นาที
  JPY 1,050
  09:30 09:30 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  เดิน( 21นาที
  09:51 成田空港第3ターミナル Narita Airport Terminal 3
 4. 4
  08:05 - 09:51
  1ครั้ง46นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  08:05 上野 Ueno
  เดิน( 3นาที
  08:08 08:11 京成上野 Keisei-Ueno
  京成本線特急 Keisei Main Line Express
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (1ครั้ง19นาที
  JPY 1,050
  09:30 09:30 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  เดิน( 21นาที
  09:51 成田空港第3ターミナル Narita Airport Terminal 3
cntlog