2019/10/21  06:30  ออกเดินทาง
1
08:50 - 09:56
1ครั้ง6นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
08:50 - 09:56
1ครั้ง6นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
09:05 - 10:50
1ครั้ง45นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  08:50 - 09:56
  1ครั้ง6นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:50 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  เดินทางไปยัง 道後温泉 Dogonsen
  (15นาที
  JPY 310
  09:05 09:15 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  いしづち Ishizuchi
  เดินทางไปยัง 今治 Imabari
  (41นาที
  JPY 970
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 530
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,290
  09:56 今治 Imabari
 2. 2
  08:50 - 09:56
  1ครั้ง6นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:50 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  เดินทางไปยัง 道後温泉 Dogonsen
  (15นาที
  JPY 310
  09:05 09:15 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  しおかぜ Shiokaze
  เดินทางไปยัง 今治 Imabari
  (41นาที
  JPY 970
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 530
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,290
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 2,060
  09:56 今治 Imabari
 3. 3
  09:05 - 10:50
  1ครั้ง45นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:05 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  เดินทางไปยัง 道後温泉 Dogonsen
  (15นาที
  JPY 310
  09:20 09:35 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  JR予讃線(高松-松山) JR Yosan Line(Takamatsu-Matsuyama)
  เดินทางไปยัง 今治 Imabari
  (1ครั้ง15นาที
  JPY 970
  10:50 今治 Imabari
cntlog