2019/12/11  17:02  ออกเดินทาง
1
17:18 - 17:46
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
17:05 - 18:04
59นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
17:11 - 18:32
1ครั้ง21นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
17:12 - 18:34
1ครั้ง22นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  17:18 - 17:46
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:18 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  เดินทางไปยัง 博多 Hakata
  (15นาที
  JPY 1,170
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 990
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 2,300
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 3,270
  17:33 17:41 博多 Hakata
  福岡市営空港線 Fukuoka City Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 福岡空港 Fukuoka Airport
  (5นาที
  JPY 260
  17:46 福岡空港 Fukuoka Airport
 2. 2
  17:05 - 18:04
  59นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:05 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  ソニック Sonic
  เดินทางไปยัง 博多 Hakata
  (44นาที
  JPY 1,310
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 520
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,050
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 1,570
  17:49 17:59 博多 Hakata
  福岡市営空港線 Fukuoka City Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 福岡空港 Fukuoka Airport
  (5นาที
  JPY 260
  18:04 福岡空港 Fukuoka Airport
 3. 3
  17:11 - 18:32
  1ครั้ง21นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:11 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代) JR Kagoshima Main Line Rapid(Mojiko-Yashiro)
  เดินทางไปยัง 博多 Hakata
  (1ครั้ง9นาที
  JPY 1,310
  18:20 18:26 博多 Hakata
  福岡市営空港線 Fukuoka City Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 福岡空港 Fukuoka Airport
  (6นาที
  JPY 260
  18:32 福岡空港 Fukuoka Airport
 4. 4
  17:12 - 18:34
  1ครั้ง22นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  17:12 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  連絡バス(福岡空港-小倉) Bus(Fukuoka Airport-Kokura)
  เดินทางไปยัง 福岡空港 Fukuoka Airport
  (1ครั้ง22นาที
  JPY 1,230
  18:34 福岡空港 Fukuoka Airport
cntlog