1
16:42 - 17:18
36นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
16:47 - 17:50
1ครั้ง3นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
16:51 - 18:05
1ครั้ง14นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  16:42 - 17:18
  36นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:42 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  京成成田空港線スカイライナー Keisei Narita Airport Line Skyliner
  เดินทางไปยัง 京成上野 Keisei-Ueno
  (36นาที
  JPY 1,270
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,250
  17:18 日暮里 Nippori
 2. 2
  16:47 - 17:50
  1ครั้ง3นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:47 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  京成成田空港線アクセス特急 Keisei Narita Airport Line ACCESS Limited Express
  เดินทางไปยัง 京成高砂 Keisei-Takasago
  (48นาที
  JPY 1,000
  ผ่านการรถไฟ 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成本線アクセス特急 Keisei Main Line ACCESS Limited Express
  เดินทางไปยัง 京成上野 Keisei-Ueno
  (12นาที
  JPY 270
  17:50 日暮里 Nippori
 3. 3
  16:51 - 18:05
  1ครั้ง14นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:51 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  京成本線特急 Keisei Main Line Express
  เดินทางไปยัง 京成上野 Keisei-Ueno
  (1ครั้ง14นาที
  JPY 1,050
  18:05 日暮里 Nippori
cntlog