1
07:47 - 08:39
52นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
07:42 - 08:56
1ครั้ง14นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  07:47 - 08:39
  52นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:47 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  京成成田空港線アクセス特急 Keisei Narita Airport Line ACCESS Limited Express
  เดินทางไปยัง 京成高砂 Keisei-Takasago
  (41นาที
  JPY 1,000
  ผ่านการรถไฟ 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成押上線アクセス特急 Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  เดินทางไปยัง 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (10นาที
  JPY 190
  08:39 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
 2. 2
  07:42 - 08:56
  1ครั้ง14นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:42 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  京成本線快特 Keisei Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 京成上野 Keisei-Ueno
  (1ครั้ง3นาที
  ผ่านการรถไฟ 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成押上線快特 Keisei Oshiage Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (10นาที
  JPY 990
  08:56 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
cntlog