2020/08/06  19:06  ออกเดินทาง
1
19:07 - 20:18
1ครั้ง11นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:22 - 20:32
1ครั้ง10นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
19:29 - 21:09
1ครั้ง40นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  19:07 - 20:18
  1ครั้ง11นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:07 京成成田 Keisei-Narita
  京成本線特急 Keisei Main Line Express
  เดินทางไปยัง 京成上野 Keisei-Ueno
  (1ครั้ง11นาที
  JPY 850
  20:18 京成上野 Keisei-Ueno
 2. 2
  19:22 - 20:32
  1ครั้ง10นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:22 京成成田 Keisei-Narita
  京成本線特急 Keisei Main Line Express
  เดินทางไปยัง 京成上野 Keisei-Ueno
  (52นาที
  20:14 20:15 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成本線アクセス特急 Keisei Main Line ACCESS Limited Express
  เดินทางไปยัง 京成上野 Keisei-Ueno
  (17นาที
  JPY 850
  20:32 京成上野 Keisei-Ueno
 3. 3
  19:29 - 21:09
  1ครั้ง40นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:29 京成成田 Keisei-Narita
  京成本線 Keisei Main Line
  เดินทางไปยัง 京成上野 Keisei-Ueno
  (1ครั้ง40นาที
  JPY 850
  21:09 京成上野 Keisei-Ueno
cntlog