2021/05/16  23:36  ออกเดินทาง
1
23:52 - 05:26
5ครั้ง34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
2
23:52 - 05:50
5ครั้ง58นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
23:41 - 05:50
6ครั้ง9นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
05:03 - 06:29
1ครั้ง26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  23:52 - 05:26
  5ครั้ง34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  23:52 京成上野 Keisei-Ueno
  京成本線 Keisei Main Line
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (40นาที
  JPY 440
  00:32 00:32 京成船橋 Keisei-Funabashi
  เดิน( 6นาที
  00:38 00:39 船橋 Funabashi
  JR中央総武線各停 JR Chuosobu Line Local
  เดินทางไปยัง 千葉 Chiba
  (20นาที
  00:59 04:50 千葉 Chiba
  JR総武本線(東京-銚子) JR Sobu Main Line(Tokyo-Choshi)
  เดินทางไปยัง 佐倉 Sakura(Chiba)
  (17นาที
  ผ่านการรถไฟ 佐倉 Sakura(Chiba)
  JR成田線(佐倉-銚子) JR Narita Line(Sakura-Choshi)
  เดินทางไปยัง さわら号 Sawara
  (13นาที
  JPY 860
  05:21 05:21 成田 Narita
  เดิน( 5นาที
  05:26 京成成田 Keisei-Narita
 2. 2
  23:52 - 05:50
  5ครั้ง58นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  23:52 京成上野 Keisei-Ueno
  京成本線 Keisei Main Line
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (48นาที
  00:40 05:14 京成津田沼 Keisei-Tsudanuma
  京成本線 Keisei Main Line
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (36นาที
  JPY 850
  05:50 京成成田 Keisei-Narita
 3. 3
  23:41 - 05:50
  6ครั้ง9นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  23:41 京成上野 Keisei-Ueno
  京成本線快速 Keisei Main Line Rapid
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (1ครั้ง2นาที
  00:43 05:38 京成佐倉 Keisei-Sakura
  京成本線 Keisei Main Line
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (12นาที
  JPY 850
  05:50 京成成田 Keisei-Narita
 4. 4
  05:03 - 06:29
  1ครั้ง26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:03 京成上野 Keisei-Ueno
  京成本線 Keisei Main Line
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (1ครั้ง26นาที
  JPY 850
  06:29 京成成田 Keisei-Narita
cntlog