2020/08/11  13:14  ออกเดินทาง
1
13:20 - 14:18
58นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
13:14 - 14:22
1ครั้ง8นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
13:34 - 14:38
1ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  13:20 - 14:18
  58นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:20 京成上野 Keisei-Ueno
  京成成田空港線スカイライナー Keisei Narita Airport Line Skyliner
  เดินทางไปยัง 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (41นาที
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 1,250
  14:01 14:11 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  京成本線特急 Keisei Main Line Express
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (7นาที
  JPY 1,460
  14:18 京成成田 Keisei-Narita
 2. 2
  13:14 - 14:22
  1ครั้ง8นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:14 京成上野 Keisei-Ueno
  京成本線特急 Keisei Main Line Express
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (1ครั้ง8นาที
  JPY 850
  14:22 京成成田 Keisei-Narita
 3. 3
  13:34 - 14:38
  1ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:34 京成上野 Keisei-Ueno
  京成本線快特 Keisei Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (1ครั้ง4นาที
  JPY 850
  14:38 京成成田 Keisei-Narita
cntlog