2019/11/22  11:57  ออกเดินทาง
1
12:10 - 13:26
1ครั้ง16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
12:10 - 13:34
1ครั้ง24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
12:10 - 16:00
3ครั้ง50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  12:10 - 13:26
  1ครั้ง16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:10 岡山空港 Okayama Airport
  連絡バス(岡山空港-岡山) Bus(Okayama Airport-Okayama)
  เดินทางไปยัง 岡山 Okayama
  (30นาที
  JPY 760
  12:40 12:51 岡山 Okayama
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  เดินทางไปยัง 博多 Hakata
  (35นาที
  JPY 3,080
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 2,530
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 3,270
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 5,540
  13:26 広島 Hiroshima
 2. 2
  12:10 - 13:34
  1ครั้ง24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:10 岡山空港 Okayama Airport
  連絡バス(岡山空港-岡山) Bus(Okayama Airport-Okayama)
  เดินทางไปยัง 岡山 Okayama
  (30นาที
  JPY 760
  12:40 12:55 岡山 Okayama
  さくら Sakura
  เดินทางไปยัง 博多 Hakata
  (39นาที
  JPY 3,080
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 2,530
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 3,060
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 5,330
  13:34 広島 Hiroshima
 3. 3
  12:10 - 16:00
  3ครั้ง50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:10 岡山空港 Okayama Airport
  空港連絡バス(岡山空港-倉敷) Airport Shuttle Bus(Okayama Airport-Kurashiki)
  เดินทางไปยัง 児島 Kojima
  (35นาที
  JPY 1,130
  12:45 13:13 倉敷 Kurashiki
  JR山陽本線(岡山-下関) JR San'yo Main Line(Okayama-Shimonoseki)
  เดินทางไปยัง 福山 Fukuyama
  (1ครั้ง15นาที
  14:28 14:44 三原 Mihara
  JR山陽本線(岡山-下関) JR San'yo Main Line(Okayama-Shimonoseki)
  เดินทางไปยัง 広島 Hiroshima
  (1ครั้ง16นาที
  JPY 2,640
  16:00 広島 Hiroshima
cntlog