2020/04/08  19:02  ออกเดินทาง
1
19:07 - 19:31
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:03 - 19:31
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
19:03 - 19:37
34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
19:27 - 19:51
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  19:07 - 19:31
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:07 横浜 Yokohama
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (24นาที
  JPY 320
  19:31 泉岳寺 Sengakuji
 2. 2
  19:03 - 19:31
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:03 横浜 Yokohama
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (15นาที
  19:18 19:20 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (11นาที
  JPY 320
  19:31 泉岳寺 Sengakuji
 3. 3
  19:03 - 19:37
  34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:03 横浜 Yokohama
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (15นาที
  19:18 19:24 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (13นาที
  JPY 320
  19:37 泉岳寺 Sengakuji
 4. 4
  19:27 - 19:51
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:27 横浜 Yokohama
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (24นาที
  JPY 320
  19:51 泉岳寺 Sengakuji
cntlog