2020/06/01  10:59  ออกเดินทาง
1
11:04 - 11:11
7นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:08 - 11:18
10นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  11:04 - 11:11
  7นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:04 横浜 Yokohama
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (7นาที
  JPY 240
  11:11 京急川崎 Keikyu-Kawasaki
 2. 2
  11:08 - 11:18
  10นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:08 横浜 Yokohama
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (10นาที
  JPY 240
  11:18 京急川崎 Keikyu-Kawasaki
cntlog