2020/04/02  19:17  ออกเดินทาง
1
19:17 - 20:10
53นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:27 - 20:23
56นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
19:37 - 20:31
54นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  19:17 - 20:10
  53นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:17 横須賀中央 Yokosuka-chuo
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (53นาที
  JPY 730
  20:10 泉岳寺 Sengakuji
 2. 2
  19:27 - 20:23
  56นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:27 横須賀中央 Yokosuka-chuo
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (40นาที
  20:07 20:08 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (15นาที
  JPY 730
  20:23 泉岳寺 Sengakuji
 3. 3
  19:37 - 20:31
  54นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:37 横須賀中央 Yokosuka-chuo
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (54นาที
  JPY 730
  20:31 泉岳寺 Sengakuji
cntlog