1
19:30 - 20:05
35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
20:30 - 20:59
29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  19:30 - 20:05
  35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  19:30 くりこま高原 Kurikomakogen
  やまびこ Shinkansen Yamabiko
  เดินทางไปยัง 仙台 Sendai(Miyagi)
  (28นาที
  JPY 1,170
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 1,870
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 2,400
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 2,920
  Gran Class A ชั้นแกรนคลาส เอ (มีพนักงานต้อนรับบริการ) : JPY 8,160
  19:58 19:58 仙台 Sendai(Miyagi)
  เดิน( 7นาที
  20:05 仙台(仙台市営) Sendai(Sendai Subway)
 2. 2
  20:30 - 20:59
  29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  20:30 くりこま高原 Kurikomakogen
  やまびこ Shinkansen Yamabiko
  เดินทางไปยัง 仙台 Sendai(Miyagi)
  (22นาที
  JPY 1,170
  ตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง : JPY 1,870
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 2,400
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 2,920
  Gran Class A ชั้นแกรนคลาส เอ (มีพนักงานต้อนรับบริการ) : JPY 8,160
  20:52 20:52 仙台 Sendai(Miyagi)
  เดิน( 7นาที
  20:59 仙台(仙台市営) Sendai(Sendai Subway)
cntlog