1
08:19 - 08:49
30นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
08:57 - 09:26
29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  08:19 - 08:49
  30นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  08:19 くりこま高原 Kurikomakogen
  はやぶさ Hayabusa
  เดินทางไปยัง 仙台 Sendai(Miyagi)
  (23นาที
  JPY 1,170
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 2,300
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 3,020
  Gran Class A ชั้นแกรนคลาส เอ (มีพนักงานต้อนรับบริการ) : JPY 8,260
  08:42 08:42 仙台 Sendai(Miyagi)
  เดิน( 7นาที
  08:49 仙台(仙台市営) Sendai(Sendai Subway)
 2. 2
  08:57 - 09:26
  29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  08:57 くりこま高原 Kurikomakogen
  はやぶさ Hayabusa
  เดินทางไปยัง 仙台 Sendai(Miyagi)
  (22นาที
  JPY 1,170
  ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง : JPY 2,300
  ตู้กรีนคาร์ : JPY 3,020
  Gran Class A ชั้นแกรนคลาส เอ (มีพนักงานต้อนรับบริการ) : JPY 8,260
  09:19 09:19 仙台 Sendai(Miyagi)
  เดิน( 7นาที
  09:26 仙台(仙台市営) Sendai(Sendai Subway)
cntlog