2020/10/21  05:38  ออกเดินทาง
1
07:23 - 07:55
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:57 - 07:55
58นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
3
07:53 - 08:25
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  07:23 - 07:55
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:23 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  Leonardo Express
  เดินทางไปยัง Roma Termini 
  (32นาที
  EUR 14.00
  07:55 Roma Termini
 2. 2
  06:57 - 07:55
  58นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  06:57 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  FL1-1
  เดินทางไปยัง Orte 
  (39นาที
  07:36 07:36 Tuscolana
  เดิน( 9นาที
  07:45 07:47 Ponte Lungo
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Battistini 
  (7นาที
  EUR 1.50
  07:54 07:54 Termini
  เดิน( 1นาที
  07:55 Roma Termini
 3. 3
  07:53 - 08:25
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:53 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  Leonardo Express
  เดินทางไปยัง Roma Termini 
  (32นาที
  EUR 14.00
  08:25 Roma Termini
cntlog