1
15:01 - 15:58
57นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
15:23 - 16:13
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
15:01 - 16:13
1ครั้ง12นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  15:01 - 15:58
  57นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:01 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  FL1-1
  เดินทางไปยัง Orte 
  (28นาที
  15:29 15:36 Trastevere
  FL3-2
  เดินทางไปยัง Viterbo Porta Fiorentina 
  (9นาที
  15:45 15:45 Valle Aurelia(FL)
  เดิน( 8นาที
  15:53 15:54 Valle Aurelia(Metropolitana) Valle Aurelia(Metro)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Anagnina 
  (4นาที
  EUR 1.50
  15:58 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
 2. 2
  15:23 - 16:13
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:23 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  Leonardo Express
  เดินทางไปยัง Roma Termini 
  (32นาที
  EUR 14.00
  15:55 15:55 Roma Termini
  เดิน( 4นาที
  15:59 16:00 Termini
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Battistini 
  (13นาที
  EUR 1.50
  16:13 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
 3. 3
  15:01 - 16:13
  1ครั้ง12นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:01 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  FL1-1
  เดินทางไปยัง Orte 
  (39นาที
  15:40 15:40 Tuscolana
  เดิน( 9นาที
  15:49 15:53 Ponte Lungo
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Battistini 
  (20นาที
  EUR 1.50
  16:13 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
cntlog