2020/02/25  19:03  ออกเดินทาง
1
19:05 - 19:37
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:35 - 20:07
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  19:05 - 19:37
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:05 Roma Termini
  Leonardo Express
  เดินทางไปยัง Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (32นาที
  EUR 14.00
  19:37 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
 2. 2
  19:35 - 20:07
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:35 Roma Termini
  Leonardo Express
  เดินทางไปยัง Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (32นาที
  EUR 14.00
  20:07 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
cntlog