2020/01/24  13:20  ออกเดินทาง
1
13:22 - 14:07
45นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
13:22 - 14:25
1ครั้ง3นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  13:22 - 14:07
  45นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:22 Spagna
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Anagnina 
  (7นาที
  EUR 1.50
  13:29 13:29 Termini
  เดิน( 4นาที
  13:33 13:35 Roma Termini
  Leonardo Express
  เดินทางไปยัง Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (32นาที
  EUR 14.00
  14:07 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
 2. 2
  13:22 - 14:25
  1ครั้ง3นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:22 Spagna
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Anagnina 
  (14นาที
  EUR 1.50
  13:36 13:36 Ponte Lungo
  เดิน( 9นาที
  13:45 13:46 Tuscolana
  FL1-1
  เดินทางไปยัง Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (39นาที
  14:25 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
cntlog