1
08:13 - 08:34
21นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
08:07 - 08:34
27นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
08:13 - 08:37
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
08:04 - 08:44
40นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  08:13 - 08:34
  21นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:13 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Battistini 
  (4นาที
  EUR 1.50
  08:17 08:17 Valle Aurelia(Metropolitana) Valle Aurelia(Metro)
  เดิน( 8นาที
  08:25 08:25 Valle Aurelia(FL)
  FL3-1
  เดินทางไปยัง Tiburtina 
  (9นาที
  08:34 Trastevere
 2. 2
  08:07 - 08:34
  27นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:07 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Battistini 
  (4นาที
  EUR 1.50
  08:11 08:11 Valle Aurelia(Metropolitana) Valle Aurelia(Metro)
  เดิน( 8นาที
  08:19 08:25 Valle Aurelia(FL)
  FL3-1
  เดินทางไปยัง Tiburtina 
  (9นาที
  08:34 Trastevere
 3. 3
  08:13 - 08:37
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:13 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Battistini 
  (4นาที
  EUR 1.50
  08:17 08:17 Valle Aurelia(Metropolitana) Valle Aurelia(Metro)
  เดิน( 8นาที
  08:25 08:29 Valle Aurelia(FL)
  FL3-2a
  เดินทางไปยัง Tiburtina 
  (8นาที
  08:37 Trastevere
 4. 4
  08:04 - 08:44
  40นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:04 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Anagnina 
  (13นาที
  EUR 1.50
  08:17 08:17 Termini
  เดิน( 4นาที
  08:21 08:26 Roma Termini
  FL5
  เดินทางไปยัง Civitavecchia 
  (18นาที
  08:44 Trastevere
cntlog