2020/07/04  02:13  ออกเดินทาง
1
04:15 - 04:46
31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
04:15 - 04:48
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
04:15 - 04:48
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  04:15 - 04:46
  31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:15 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Rapid]Western Line(CCG-ADH-VR)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (22นาที
  04:37 04:43 बांद्रा Bandra
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(Bandra)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (3นาที
  04:46 खार रोड Khar Road
 2. 2
  04:15 - 04:48
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:15 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (33นาที
  04:48 खार रोड Khar Road
 3. 3
  04:15 - 04:48
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:15 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-BVI)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (33นาที
  04:48 खार रोड Khar Road
cntlog