2021/06/25  15:45  ออกเดินทาง
1
15:45 - 16:18
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:45 - 16:18
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
15:59 - 16:28
29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
16:05 - 16:38
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  15:45 - 16:18
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:45 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-BVI)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (33นาที
  16:18 खार रोड Khar Road
 2. 2
  15:45 - 16:18
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:45 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-ADH)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (33นาที
  16:18 खार रोड Khar Road
 3. 3
  15:59 - 16:28
  29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:59 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Rapid]Western Line(CCG-VR)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (23นาที
  16:22 16:25 बांद्रा Bandra
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-BVI)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (3นาที
  16:28 खार रोड Khar Road
 4. 4
  16:05 - 16:38
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:05 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-BVI)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (33นาที
  16:38 खार रोड Khar Road
cntlog