2021/01/16  20:59  ออกเดินทาง
1
21:03 - 21:06
3นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
21:05 - 21:08
3นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
21:13 - 21:16
3นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  21:03 - 21:06
  3นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:03 बांद्रा Bandra
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(Bandra)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (3นาที
  21:06 खार रोड Khar Road
 2. 2
  21:05 - 21:08
  3นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:05 बांद्रा Bandra
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-BVI)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (3นาที
  21:08 खार रोड Khar Road
 3. 3
  21:13 - 21:16
  3นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:13 बांद्रा Bandra
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(Bandra)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (3นาที
  21:16 खार रोड Khar Road
cntlog