3 Bedroom Accommodation in Balatonkarattya

ข้อมูลการจอง3 Bedroom Accommodation in Balatonkarattyaและข้อมูลการเดินทาง
บ้านพักตากอากาศนี้ตั้งอยู่ในBalatonakarattya ห่างจากพิพิธภัณฑ์ Granary Wine- โบสถ์ Calvinist Protestant และหาด Balatonalmadi ไม่เกิน 20 กม. ส่วนศูนย์การค้าซีโอพลาซา และดาดฟ้าชมวิวซีโอโฟค วอเตอร์ทาวเวอร์ อยู่ห่างจากโรงแรมไปไม่เกิน 25 กม.
ที่อยู่
BalatonkarattyaOrgona u.
สำรอง

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog