2019/12/16  08:37  ออกเดินทาง
1
08:44 - 09:01
17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
08:54 - 09:11
17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  08:44 - 09:01
  17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:44 Kowloon
  Tung Chung Line
  เดินทางไปยัง Tung Chung 
  (17นาที
  HKD 16.00
  09:01 Sunny Bay
 2. 2
  08:54 - 09:11
  17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:54 Kowloon
  Tung Chung Line
  เดินทางไปยัง Tung Chung 
  (17นาที
  HKD 16.00
  09:11 Sunny Bay
cntlog