2020/07/06  22:41  ออกเดินทาง
1
22:46 - 23:17
31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  22:46 - 23:17
  31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  22:46 Millennium Village South
  472
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (3นาที
  22:49 22:49 North Greenwich Station
  เดิน( 1นาที
  22:50 22:53 North Greenwich
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง St. Johns Wood 
  (19นาที
  23:12 23:16 Baker Street
  Bakerloo Line
  เดินทางไปยัง Queens Park 
  (1นาที
  GBP 4.90
  23:17 Marylebone
cntlog