2020/07/04  21:53  ออกเดินทาง
1
22:04 - 22:28
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
22:07 - 22:38
31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  22:04 - 22:28
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  22:04 Millennium Village South
  472
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (3นาที
  22:07 22:07 North Greenwich Station
  เดิน( 1นาที
  22:08 22:11 North Greenwich
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (3นาที
  GBP 4.90
  22:14 22:18 Canning Town
  DLR
  เดินทางไปยัง Stratford International(S) 
  (10นาที
  22:28 Stratford International(S)
 2. 2
  22:07 - 22:38
  31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:07 Millennium Village South
  108
  เดินทางไปยัง Stratford Bus Station 
  (21นาที
  22:28 22:28 Stratford H St/Carpenters Road
  เดิน( 3นาที
  22:31 22:34 Stratford High Street
  DLR
  เดินทางไปยัง Stratford International(S) 
  (4นาที
  22:38 Stratford International(S)
cntlog