2020/04/10  15:43  ออกเดินทาง
1
15:49 - 16:27
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
15:49 - 16:27
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
3
15:55 - 16:29
34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  15:49 - 16:27
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  15:49 Newham University Hospital
  473
  เดินทางไปยัง Stratford Bus Station 
  (14นาที
  16:03 16:12 Stratford Bus Station
  97
  เดินทางไปยัง Chingford Station 
  (14นาที
  16:26 16:26 Leyton Midland Road(U)
  เดิน( 1นาที
  16:27 Leyton Midland Road
 2. 2
  15:49 - 16:27
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  15:49 Newham University Hospital
  473
  เดินทางไปยัง Stratford Bus Station 
  (14นาที
  16:03 16:12 Stratford Bus Station
  97
  เดินทางไปยัง Chingford Station 
  (14นาที
  16:26 16:26 Leyton Midland Road(U)
  เดิน( 1นาที
  16:27 Leyton Midland Road
 3. 3
  15:55 - 16:29
  34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:55 Newham University Hospital
  473
  เดินทางไปยัง Stratford Bus Station 
  (6นาที
  16:01 16:01 Plaistow(U)
  เดิน( 1นาที
  16:02 16:05 Plaistow
  District Line
  เดินทางไปยัง Upminster 
  (8นาที
  GBP 4.90
  16:13 16:18 Barking
  Barking - Gospel Oak
  เดินทางไปยัง Richmond 
  (11นาที
  16:29 Leyton Midland Road
cntlog