2020/10/23  00:51  ออกเดินทาง
1
00:57 - 01:35
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
00:57 - 01:35
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 1. 1
  00:57 - 01:35
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  00:57 Newham University Hospital
  473
  เดินทางไปยัง Stratford Bus Station 
  (14นาที
  01:11 01:20 Stratford Bus Station
  97
  เดินทางไปยัง Chingford Station 
  (14นาที
  01:34 01:34 Leyton Midland Road(U)
  เดิน( 1นาที
  01:35 Leyton Midland Road
 2. 2
  00:57 - 01:35
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  00:57 Newham University Hospital
  473
  เดินทางไปยัง Stratford Bus Station 
  (14นาที
  01:11 01:20 Stratford Bus Station
  97
  เดินทางไปยัง Chingford Station 
  (14นาที
  01:34 01:34 Leyton Midland Road(U)
  เดิน( 1นาที
  01:35 Leyton Midland Road
cntlog