2020/11/24  15:22  ออกเดินทาง
1
15:23 - 16:23
1ครั้ง0นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
2
15:23 - 16:25
1ครั้ง2นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  15:23 - 16:23
  1ครั้ง0นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  15:23 Romford Station L
  เดิน( 2นาที
  15:25 15:28 Romford
  Liverpool Street - Marks Tey
  เดินทางไปยัง Liverpool Street 
  (17นาที
  15:45 16:01 Liverpool Street
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (9นาที
  GBP 4.90
  16:10 16:10 Kings Cross St.Pancras
  เดิน( 1นาที
  16:11 16:17 Kings Cross and St Pancras
  46
  เดินทางไปยัง Westbourne Street (W2) 
  (6นาที
  16:23 Plender St / Royal College St
 2. 2
  15:23 - 16:25
  1ครั้ง2นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  15:23 Romford Station L
  เดิน( 2นาที
  15:25 15:28 Romford
  Liverpool Street - Marks Tey
  เดินทางไปยัง Liverpool Street 
  (17นาที
  15:45 16:03 Liverpool Street
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (9นาที
  GBP 4.90
  16:12 16:12 Kings Cross St.Pancras
  เดิน( 1นาที
  16:13 16:19 Kings Cross and St Pancras
  46
  เดินทางไปยัง Westbourne Street (W2) 
  (6นาที
  16:25 Plender St / Royal College St
cntlog