2020/02/19  19:36  ออกเดินทาง
1
19:40 - 20:21
41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
2
19:40 - 20:23
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
3
19:41 - 20:24
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 1. 1
  19:40 - 20:21
  41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  19:40 Woolwich Ferry
  472
  เดินทางไปยัง Thamesmead Town Centre 
  (3นาที
  19:43 19:43 Woolwich Arsenal(U)
  เดิน( 1นาที
  19:44 19:48 Woolwich Arsenal
  DLR
  เดินทางไปยัง Bank 
  (13นาที
  20:01 20:01 Canning Town
  เดิน( 1นาที
  20:02 20:05 Canning Town(U)
  5
  เดินทางไปยัง Romford Market 
  (16นาที
  20:21 High Street North/Barking Road
 2. 2
  19:40 - 20:23
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  19:40 Woolwich Ferry
  472
  เดินทางไปยัง Thamesmead Town Centre 
  (3นาที
  19:43 19:43 Woolwich Arsenal(U)
  เดิน( 1นาที
  19:44 19:48 Woolwich Arsenal
  DLR
  เดินทางไปยัง Bank 
  (13นาที
  20:01 20:01 Canning Town
  เดิน( 1นาที
  20:02 20:08 Canning Town(U)
  N15
  เดินทางไปยัง Romford Market 
  (15นาที
  20:23 High Street North/Barking Road
 3. 3
  19:41 - 20:24
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  19:41 Woolwich Ferry
  472
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (17นาที
  19:58 19:58 North Greenwich Station
  เดิน( 1นาที
  19:59 20:02 North Greenwich
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (2นาที
  GBP 4.90
  20:04 20:04 Canning Town
  เดิน( 1นาที
  20:05 20:08 Canning Town(U)
  5
  เดินทางไปยัง Romford Market 
  (16นาที
  20:24 High Street North/Barking Road
cntlog