2020/11/27  20:49  ออกเดินทาง
1
20:53 - 21:33
40นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
2
20:53 - 21:35
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
3
20:53 - 21:36
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 1. 1
  20:53 - 21:33
  40นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  20:53 Woolwich Ferry
  472
  เดินทางไปยัง Thamesmead Town Centre 
  (3นาที
  20:56 20:56 Woolwich Arsenal(U)
  เดิน( 1นาที
  20:57 21:01 Woolwich Arsenal
  DLR
  เดินทางไปยัง Bank 
  (12นาที
  21:13 21:13 Canning Town
  เดิน( 1นาที
  21:14 21:17 Canning Town(U)
  5
  เดินทางไปยัง Romford Market 
  (16นาที
  21:33 High Street North/Barking Road
 2. 2
  20:53 - 21:35
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  20:53 Woolwich Ferry
  472
  เดินทางไปยัง Thamesmead Town Centre 
  (3นาที
  20:56 20:56 Woolwich Arsenal(U)
  เดิน( 1นาที
  20:57 21:01 Woolwich Arsenal
  DLR
  เดินทางไปยัง Bank 
  (12นาที
  21:13 21:13 Canning Town
  เดิน( 1นาที
  21:14 21:20 Canning Town(U)
  N15
  เดินทางไปยัง Romford Market 
  (15นาที
  21:35 High Street North/Barking Road
 3. 3
  20:53 - 21:36
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  20:53 Woolwich Ferry
  472
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (17นาที
  21:10 21:10 North Greenwich Station
  เดิน( 1นาที
  21:11 21:14 North Greenwich
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (2นาที
  GBP 4.90
  21:16 21:16 Canning Town
  เดิน( 1นาที
  21:17 21:20 Canning Town(U)
  5
  เดินทางไปยัง Romford Market 
  (16นาที
  21:36 High Street North/Barking Road
cntlog