2020/03/30  17:11  ออกเดินทาง
1
17:38 - 21:13
3ครั้ง35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
17:38 - 21:13
3ครั้ง35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
3
17:38 - 21:13
3ครั้ง35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
17:19 - 21:13
3ครั้ง54นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  17:38 - 21:13
  3ครั้ง35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  17:38 The Square (UB7)
  81
  เดินทางไปยัง Hounslow Bus Station 
  (4นาที
  17:42 17:42 Pinglestone Close (UB7)
  เดิน( 2นาที
  17:44 17:51 Skyport Drive
  350
  เดินทางไปยัง Blyth Road / Clayton Road 
  (6นาที
  17:57 17:57 Ferrers Avenue (UB7)
  เดิน( 2นาที
  17:59 18:04 West Drayton
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Hanborough 
  (38นาที
  18:42 18:52 Reading
  Winchester - Reading
  เดินทางไปยัง Portsmouth Harbour 
  (32นาที
  ผ่านการรถไฟ Winchester
  Wimbledon - Staines
  เดินทางไปยัง Weymouth 
  (46นาที
  20:12 20:21 Bournemouth
  Weymouth - Winchester
  เดินทางไปยัง Weymouth 
  (52นาที
  21:13 Weymouth
 2. 2
  17:38 - 21:13
  3ครั้ง35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  17:38 The Square (UB7)
  81
  เดินทางไปยัง Hounslow Bus Station 
  (4นาที
  17:42 17:42 Pinglestone Close (UB7)
  เดิน( 2นาที
  17:44 17:51 Skyport Drive
  350
  เดินทางไปยัง Blyth Road / Clayton Road 
  (6นาที
  17:57 17:57 Ferrers Avenue (UB7)
  เดิน( 2นาที
  17:59 18:04 West Drayton
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Hanborough 
  (38นาที
  18:42 18:52 Reading
  Winchester - Reading
  เดินทางไปยัง Portsmouth Harbour 
  (32นาที
  ผ่านการรถไฟ Winchester
  Wimbledon - Staines
  เดินทางไปยัง Weymouth 
  (7นาที
  19:33 19:39 Southampton Airport Pkway
  Weymouth - Winchester
  เดินทางไปยัง Weymouth 
  (1ครั้ง34นาที
  21:13 Weymouth
 3. 3
  17:38 - 21:13
  3ครั้ง35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  17:38 The Square (UB7)
  81
  เดินทางไปยัง Hounslow Bus Station 
  (4นาที
  17:42 17:42 Pinglestone Close (UB7)
  เดิน( 2นาที
  17:44 17:51 Skyport Drive
  350
  เดินทางไปยัง Blyth Road / Clayton Road 
  (6นาที
  17:57 17:57 Ferrers Avenue (UB7)
  เดิน( 2นาที
  17:59 18:04 West Drayton
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Hanborough 
  (38นาที
  18:42 18:52 Reading
  Winchester - Reading
  เดินทางไปยัง Portsmouth Harbour 
  (32นาที
  19:24 19:30 Winchester
  Weymouth - Winchester
  เดินทางไปยัง Weymouth 
  (1ครั้ง43นาที
  21:13 Weymouth
 4. 4
  17:19 - 21:13
  3ครั้ง54นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  17:19 The Square (UB7)
  81
  เดินทางไปยัง Hounslow Bus Station 
  (2นาที
  17:21 17:31 Heathrow Park Thistle Hotel
  81
  เดินทางไปยัง Heart of Slough Bus Station 
  (30นาที
  18:01 18:01 Queensmere Shopping Centre
  เดิน( 4นาที
  18:05 18:08 Slough
  Slough - Worcester Shrub Hill
  เดินทางไปยัง Hanborough 
  (23นาที
  18:31 18:52 Reading
  Winchester - Reading
  เดินทางไปยัง Portsmouth Harbour 
  (32นาที
  19:24 19:30 Winchester
  Weymouth - Winchester
  เดินทางไปยัง Weymouth 
  (1ครั้ง43นาที
  21:13 Weymouth
cntlog