2020/07/03  21:54  ออกเดินทาง
1
21:56 - 22:49
53นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
22:02 - 22:52
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
3
22:01 - 22:54
53นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
4
22:01 - 22:54
53นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 1. 1
  21:56 - 22:49
  53นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  21:56 Plumstead Rd / Plumstead Stn
  เดิน( 2นาที
  21:58 22:01 Plumstead
  Leeds - Northallerton
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (2นาที
  ผ่านการรถไฟ Woolwich Arsenal
  Mirfield - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Charing Cross 
  (12นาที
  22:16 22:20 Greenwich
  DLR
  เดินทางไปยัง Lewisham 
  (5นาที
  22:25 22:32 Lewisham
  Denmark Hill - Dartford
  เดินทางไปยัง Victoria 
  (5นาที
  22:37 22:44 Nunhead
  Bromley South - Farringdon
  เดินทางไปยัง Bromley South 
  (5นาที
  22:49 Catford
 2. 2
  22:02 - 22:52
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  22:02 Plumstead Rd / Plumstead Stn
  122
  เดินทางไปยัง Crystal Palace Parade 
  (22นาที
  22:24 22:24 Eltham Road / Westhorne Avenue
  เดิน( 1นาที
  22:25 22:35 Westhorne Avenue / Eltham Road
  160
  เดินทางไปยัง Catford Bridge(U) 
  (14นาที
  22:49 22:49 Catford Bridge(U)
  เดิน( 3นาที
  22:52 Catford
 3. 3
  22:01 - 22:54
  53นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  22:01 Plumstead Rd / Plumstead Stn
  180
  เดินทางไปยัง Molesworth Street 
  (33นาที
  22:34 22:34 Lewisham(U)
  เดิน( 2นาที
  22:36 22:41 Lewisham(S)
  185
  เดินทางไปยัง Victoria(U) 
  (11นาที
  22:52 22:52 Catford Catford Bridge Stns
  เดิน( 2นาที
  22:54 Catford
 4. 4
  22:01 - 22:54
  53นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  22:01 Plumstead Rd / Plumstead Stn
  180
  เดินทางไปยัง Molesworth Street 
  (35นาที
  22:36 22:36 Molesworth Street
  เดิน( 2นาที
  22:38 22:43 Lewisham Centre(S)
  185
  เดินทางไปยัง Victoria(U) 
  (9นาที
  22:52 22:52 Catford Catford Bridge Stns
  เดิน( 2นาที
  22:54 Catford
cntlog