2020/07/04  03:10  ออกเดินทาง
1
05:58 - 06:50
52นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
05:48 - 06:50
1ครั้ง2นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
06:22 - 07:21
59นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  05:58 - 06:50
  52นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:58 Queen Elizabeth Hosp/Main Entr
  486
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (20นาที
  06:18 06:18 North Greenwich Station
  เดิน( 1นาที
  06:19 06:22 North Greenwich
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (8นาที
  GBP 4.90
  06:30 06:43 Stratford
  Leeds - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Hampstead Heath 
  (7นาที
  06:50 Hackney Central
 2. 2
  05:48 - 06:50
  1ครั้ง2นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:48 Queen Elizabeth Hosp/Main Entr
  486
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (17นาที
  06:05 06:14 Millennium Village/Oval Square
  108
  เดินทางไปยัง Stratford Bus Station 
  (21นาที
  06:35 06:35 Stratford Bus Station
  เดิน( 1นาที
  06:36 06:43 Stratford
  Leeds - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Hampstead Heath 
  (7นาที
  06:50 Hackney Central
 3. 3
  06:22 - 07:21
  59นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:22 Queen Elizabeth Hosp/Main Entr
  161
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (4นาที
  06:26 06:26 Woolwich Arsenal(U)
  เดิน( 1นาที
  06:27 06:31 Woolwich Arsenal
  DLR
  เดินทางไปยัง Bank 
  (17นาที
  06:48 06:53 Poplar
  DLR
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (11นาที
  07:04 07:14 Stratford
  Leeds - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Hampstead Heath 
  (7นาที
  07:21 Hackney Central
cntlog