2020/04/05  10:11  ออกเดินทาง
1
10:17 - 16:49
6ครั้ง32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
2
10:17 - 16:49
6ครั้ง32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
3
10:17 - 17:35
7ครั้ง18นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
4
13:17 - 18:48
5ครั้ง31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 1. 1
  10:17 - 16:49
  6ครั้ง32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  10:17 Leeds Bradford Intl Airport
  เดิน( 15นาที
  10:32 10:35 Guiseley
  Ilkley - Leeds
  เดินทางไปยัง Leeds 
  (14นาที
  10:49 11:50 Leeds
  Leeds - Sheffield
  เดินทางไปยัง Leicester 
  (40นาที
  ผ่านการรถไฟ Sheffield
  Sheffield - Nottingham
  เดินทางไปยัง Nottingham 
  (12นาที
  12:55 13:09 Chesterfield
  Peartree - Derby
  เดินทางไปยัง Birmingham New Street 
  (57นาที
  ผ่านการรถไฟ Birmingham New Street
  Birmingham New Street - Bristol Parkway
  เดินทางไปยัง Exeter St Davids 
  (1ครั้ง7นาที
  ผ่านการรถไฟ Bristol Parkway
  Gloucester - Bristol Temple Meads
  เดินทางไปยัง Exeter St Davids 
  (10นาที
  ผ่านการรถไฟ Bristol Temple Meads
  Exeter St Davids - Paddington
  เดินทางไปยัง Paignton 
  (29นาที
  ผ่านการรถไฟ Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  เดินทางไปยัง Exeter St Davids 
  (24นาที
  16:39 16:46 Exeter St Davids
  Oxford - Marylebone
  เดินทางไปยัง Exmouth 
  (3นาที
  16:49 Exeter Central
 2. 2
  10:17 - 16:49
  6ครั้ง32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  10:17 Leeds Bradford Intl Airport
  เดิน( 15นาที
  10:32 10:35 Guiseley
  Ilkley - Leeds
  เดินทางไปยัง Leeds 
  (14นาที
  10:49 11:50 Leeds
  Leeds - Sheffield
  เดินทางไปยัง Leicester 
  (40นาที
  12:30 12:57 Sheffield
  Peartree - Derby
  เดินทางไปยัง Birmingham New Street 
  (1ครั้ง9นาที
  ผ่านการรถไฟ Birmingham New Street
  Birmingham New Street - Bristol Parkway
  เดินทางไปยัง Exeter St Davids 
  (1ครั้ง7นาที
  ผ่านการรถไฟ Bristol Parkway
  Gloucester - Bristol Temple Meads
  เดินทางไปยัง Exeter St Davids 
  (10นาที
  ผ่านการรถไฟ Bristol Temple Meads
  Exeter St Davids - Paddington
  เดินทางไปยัง Paignton 
  (29นาที
  ผ่านการรถไฟ Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  เดินทางไปยัง Exeter St Davids 
  (24นาที
  16:39 16:46 Exeter St Davids
  Oxford - Marylebone
  เดินทางไปยัง Exmouth 
  (3นาที
  16:49 Exeter Central
 3. 3
  10:17 - 17:35
  7ครั้ง18นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  10:17 Leeds Bradford Intl Airport
  เดิน( 15นาที
  10:32 10:35 Guiseley
  Ilkley - Leeds
  เดินทางไปยัง Leeds 
  (14นาที
  10:49 11:45 Leeds
  Leeds - Doncaster
  เดินทางไปยัง Retford 
  (30นาที
  ผ่านการรถไฟ Doncaster
  Doncaster - Kings Cross
  เดินทางไปยัง Kings Cross 
  (1ครั้ง40นาที
  13:57 13:57 Kings Cross
  เดิน( 8นาที
  14:05 14:05 Kings Cross St.Pancras
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (10นาที
  GBP 4.90
  14:15 14:57 Paddington
  Euston - Watford Junction
  เดินทางไปยัง Paignton 
  (36นาที
  ผ่านการรถไฟ Reading
  Devonport - Devonport
  เดินทางไปยัง Taunton 
  (1ครั้ง22นาที
  ผ่านการรถไฟ Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  เดินทางไปยัง Paignton 
  (23นาที
  17:22 17:32 Exeter St Davids
  Honiton - Exeter St Davids
  เดินทางไปยัง Exmouth 
  (3นาที
  17:35 Exeter Central
 4. 4
  13:17 - 18:48
  5ครั้ง31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  13:17 Leeds Bradford Intl Airport
  เดิน( 15นาที
  13:32 13:35 Guiseley
  Ilkley - Leeds
  เดินทางไปยัง Leeds 
  (14นาที
  13:49 14:11 Leeds
  Leeds - Sheffield
  เดินทางไปยัง Leicester 
  (42นาที
  ผ่านการรถไฟ Sheffield
  Peartree - Derby
  เดินทางไปยัง Birmingham New Street 
  (1ครั้ง8นาที
  ผ่านการรถไฟ Birmingham New Street
  Birmingham New Street - Bristol Parkway
  เดินทางไปยัง Exeter St Davids 
  (1ครั้ง8นาที
  ผ่านการรถไฟ Bristol Parkway
  Gloucester - Bristol Temple Meads
  เดินทางไปยัง Exeter St Davids 
  (10นาที
  ผ่านการรถไฟ Bristol Temple Meads
  Exeter St Davids - Paddington
  เดินทางไปยัง Paignton 
  (29นาที
  ผ่านการรถไฟ Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  เดินทางไปยัง Exeter St Davids 
  (24นาที
  18:39 18:46 Exeter St Davids
  Oxford - Marylebone
  เดินทางไปยัง Exmouth 
  (2นาที
  18:48 Exeter Central
cntlog