2020/09/22  18:31  ออกเดินทาง
1
18:38 - 21:15
2ครั้ง37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
18:38 - 21:15
2ครั้ง37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
18:31 - 21:15
2ครั้ง44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
4
18:38 - 21:20
2ครั้ง42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  18:38 - 21:15
  2ครั้ง37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  18:38 Waterloo
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (10นาที
  GBP 4.90
  18:48 19:03 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  เดินทางไปยัง Stockport 
  (47นาที
  ผ่านการรถไฟ Rugby
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (34นาที
  20:26 20:26 Birmingham New Street
  เดิน( 9นาที
  20:35 20:35 Birmingham Moor Street
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  เดินทางไปยัง Droitwich Spa 
  (11นาที
  20:46 20:55 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (20นาที
  21:15 The Crescent
 2. 2
  18:38 - 21:15
  2ครั้ง37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  18:38 Waterloo
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (10นาที
  GBP 4.90
  18:48 19:03 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  เดินทางไปยัง Stockport 
  (47นาที
  ผ่านการรถไฟ Rugby
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (34นาที
  20:26 20:26 Birmingham New Street
  เดิน( 11นาที
  20:37 20:40 Birmingham Snow Hill
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  เดินทางไปยัง Droitwich Spa 
  (6นาที
  20:46 20:55 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (20นาที
  21:15 The Crescent
 3. 3
  18:31 - 21:15
  2ครั้ง44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18:31 Waterloo
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง St. Johns Wood 
  (9นาที
  18:40 18:46 Baker Street
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (4นาที
  GBP 4.90
  18:50 18:50 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  18:58 19:03 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  เดินทางไปยัง Stockport 
  (47นาที
  ผ่านการรถไฟ Rugby
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (34นาที
  20:26 20:26 Birmingham New Street
  เดิน( 9นาที
  20:35 20:35 Birmingham Moor Street
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  เดินทางไปยัง Droitwich Spa 
  (11นาที
  20:46 20:55 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (20นาที
  21:15 The Crescent
 4. 4
  18:38 - 21:20
  2ครั้ง42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  18:38 Waterloo
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (10นาที
  GBP 4.90
  18:48 19:03 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  เดินทางไปยัง Stockport 
  (47นาที
  ผ่านการรถไฟ Rugby
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (34นาที
  20:26 20:26 Birmingham New Street
  เดิน( 8นาที
  20:34 20:50 Birmingham Snow Hill
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (30นาที
  21:20 The Crescent
cntlog