2019/08/23  10:32  ออกเดินทาง
1
10:38 - 13:18
2ครั้ง40นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
10:38 - 13:18
2ครั้ง40นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
10:37 - 13:18
2ครั้ง41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
4
10:33 - 13:18
2ครั้ง45นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  10:38 - 13:18
  2ครั้ง40นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  10:38 Waterloo
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (10นาที
  GBP 4.90
  10:48 11:03 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  เดินทางไปยัง Stockport 
  (48นาที
  ผ่านการรถไฟ Rugby
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (32นาที
  12:25 12:25 Birmingham New Street
  เดิน( 9นาที
  12:34 12:39 Birmingham Moor Street
  Worcester Shrub Hill - Birmingham Moor Street
  เดินทางไปยัง Droitwich Spa 
  (10นาที
  12:49 12:58 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (20นาที
  13:18 The Crescent
 2. 2
  10:38 - 13:18
  2ครั้ง40นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  10:38 Waterloo
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (10นาที
  GBP 4.90
  10:48 11:03 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  เดินทางไปยัง Stockport 
  (48นาที
  ผ่านการรถไฟ Rugby
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (32นาที
  12:25 12:25 Birmingham New Street
  เดิน( 11นาที
  12:36 12:43 Birmingham Snow Hill
  Worcester Shrub Hill - Birmingham Moor Street
  เดินทางไปยัง Droitwich Spa 
  (6นาที
  12:49 12:58 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (20นาที
  13:18 The Crescent
 3. 3
  10:37 - 13:18
  2ครั้ง41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  10:37 Waterloo
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง St. Johns Wood 
  (8นาที
  10:45 10:48 Baker Street
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (4นาที
  GBP 4.90
  10:52 10:52 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  11:00 11:03 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  เดินทางไปยัง Stockport 
  (48นาที
  ผ่านการรถไฟ Rugby
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (32นาที
  12:25 12:25 Birmingham New Street
  เดิน( 9นาที
  12:34 12:39 Birmingham Moor Street
  Worcester Shrub Hill - Birmingham Moor Street
  เดินทางไปยัง Droitwich Spa 
  (10นาที
  12:49 12:58 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (20นาที
  13:18 The Crescent
 4. 4
  10:33 - 13:18
  2ครั้ง45นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  10:33 Waterloo
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง St. Johns Wood 
  (9นาที
  10:42 10:48 Baker Street
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (4นาที
  GBP 4.90
  10:52 10:52 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  11:00 11:03 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  เดินทางไปยัง Stockport 
  (48นาที
  ผ่านการรถไฟ Rugby
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (32นาที
  12:25 12:25 Birmingham New Street
  เดิน( 9นาที
  12:34 12:39 Birmingham Moor Street
  Worcester Shrub Hill - Birmingham Moor Street
  เดินทางไปยัง Droitwich Spa 
  (10นาที
  12:49 12:58 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (20นาที
  13:18 The Crescent
cntlog