2020/07/07  22:42  ออกเดินทาง
1
22:55 - 23:30
35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
22:53 - 23:30
37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
22:44 - 23:30
46นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  22:55 - 23:30
  35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:55 Warren Street
  Victoria Line
  เดินทางไปยัง Walthamstow Central 
  (8นาที
  GBP 4.90
  23:03 23:09 Finsbury Park
  Stevenage - Moorgate
  เดินทางไปยัง Stevenage(S) 
  (21นาที
  23:30 Gordon Hill
 2. 2
  22:53 - 23:30
  37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:53 Warren Street
  Victoria Line
  เดินทางไปยัง Walthamstow Central 
  (5นาที
  GBP 4.90
  22:58 23:03 Highbury Islington
  Stevenage - Moorgate
  เดินทางไปยัง Stevenage(S) 
  (27นาที
  23:30 Gordon Hill
 3. 3
  22:44 - 23:30
  46นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:44 Warren Street
  Victoria Line
  เดินทางไปยัง Walthamstow Central 
  (5นาที
  GBP 4.90
  22:49 23:03 Highbury Islington
  Stevenage - Moorgate
  เดินทางไปยัง Stevenage(S) 
  (27นาที
  23:30 Gordon Hill
cntlog