2020/09/27  17:14  ออกเดินทาง
1
17:15 - 18:15
1ครั้ง0นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
2
17:14 - 18:15
1ครั้ง1นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
3
17:14 - 18:18
1ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
4
17:18 - 18:23
1ครั้ง5นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  17:15 - 18:15
  1ครั้ง0นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  17:15 Paddington
  Bakerloo Line
  เดินทางไปยัง Elephant Castle 
  (4นาที
  17:19 17:23 Baker Street
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (21นาที
  GBP 4.90
  17:44 17:44 North Greenwich
  เดิน( 1นาที
  17:45 17:49 North Greenwich Station
  472
  เดินทางไปยัง Thamesmead Town Centre 
  (24นาที
  18:13 18:13 Plumstead Bus Garage
  เดิน( 2นาที
  18:15 Greenwich Community College
 2. 2
  17:14 - 18:15
  1ครั้ง1นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  17:14 Paddington
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (6นาที
  17:20 17:23 Baker Street
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (21นาที
  GBP 4.90
  17:44 17:44 North Greenwich
  เดิน( 1นาที
  17:45 17:49 North Greenwich Station
  472
  เดินทางไปยัง Thamesmead Town Centre 
  (24นาที
  18:13 18:13 Plumstead Bus Garage
  เดิน( 2นาที
  18:15 Greenwich Community College
 3. 3
  17:14 - 18:18
  1ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  17:14 Paddington
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (6นาที
  17:20 17:23 Baker Street
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (23นาที
  GBP 4.90
  17:46 17:51 Canning Town
  DLR
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (12นาที
  18:03 18:03 Woolwich Arsenal
  เดิน( 1นาที
  18:04 18:13 Woolwich Arsenal(U)
  96
  เดินทางไปยัง Bluewater Shopping Centre 
  (3นาที
  18:16 18:16 Plumstead Bus Garage
  เดิน( 2นาที
  18:18 Greenwich Community College
 4. 4
  17:18 - 18:23
  1ครั้ง5นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  17:18 Paddington
  Bakerloo Line
  เดินทางไปยัง Elephant Castle 
  (5นาที
  17:23 17:26 Baker Street
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (11นาที
  GBP 4.90
  17:37 17:48 London Bridge
  Mirfield - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (21นาที
  ผ่านการรถไฟ Woolwich Arsenal
  Leeds - Northallerton
  เดินทางไปยัง Dartford 
  (2นาที
  18:12 18:12 Plumstead
  เดิน( 2นาที
  18:14 18:22 Plumstead Rd / Plumstead Stn
  472
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (1นาที
  18:23 Greenwich Community College
cntlog