2019/10/16  08:40  ออกเดินทาง
1
08:47 - 11:51
3ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. walk
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
2
08:47 - 11:51
3ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. walk
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
3
08:43 - 11:51
3ครั้ง8นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
4
08:43 - 11:51
3ครั้ง8นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. walk
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  08:47 - 11:51
  3ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. walk
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  08:47 Newbury Park
  Central Line
  เดินทางไปยัง Leytonstone 
  (10นาที
  ผ่านการรถไฟ Leytonstone
  Central Line
  เดินทางไปยัง Bethnal Green(S) 
  (12นาที
  ผ่านการรถไฟ Bethnal Green(S)
  Central Line
  เดินทางไปยัง White City 
  (6นาที
  09:15 09:20 Bank
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (9นาที
  09:29 09:33 Kings Cross St.Pancras
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (2นาที
  GBP 5.90
  09:35 09:35 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  09:43 09:43 Euston
  Coventry - Euston
  เดินทางไปยัง Gobowen 
  (58นาที
  ผ่านการรถไฟ Coventry(S)
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (21นาที
  11:04 11:04 Birmingham New Street
  เดิน( 8นาที
  11:12 11:28 Birmingham Snow Hill
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (23นาที
  11:51 Wednesbury Parkway
 2. 2
  08:47 - 11:51
  3ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. walk
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  08:47 Newbury Park
  Central Line
  เดินทางไปยัง Leytonstone 
  (10นาที
  ผ่านการรถไฟ Leytonstone
  Central Line
  เดินทางไปยัง Bethnal Green(S) 
  (12นาที
  ผ่านการรถไฟ Bethnal Green(S)
  Central Line
  เดินทางไปยัง White City 
  (6นาที
  09:15 09:20 Bank
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (9นาที
  09:29 09:33 Kings Cross St.Pancras
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (2นาที
  GBP 5.90
  09:35 09:35 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  09:43 09:43 Euston
  Coventry - Euston
  เดินทางไปยัง Gobowen 
  (58นาที
  ผ่านการรถไฟ Coventry(S)
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (21นาที
  11:04 11:04 Birmingham New Street
  เดิน( 9นาที
  11:13 11:18 Birmingham Moor Street
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  เดินทางไปยัง Droitwich Spa 
  (11นาที
  11:29 11:38 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (13นาที
  11:51 Wednesbury Parkway
 3. 3
  08:43 - 11:51
  3ครั้ง8นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  08:43 Newbury Park
  Central Line
  เดินทางไปยัง Leytonstone 
  (10นาที
  ผ่านการรถไฟ Leytonstone
  Central Line
  เดินทางไปยัง Bethnal Green(S) 
  (12นาที
  ผ่านการรถไฟ Bethnal Green(S)
  Central Line
  เดินทางไปยัง White City 
  (6นาที
  09:11 09:15 Bank
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (11นาที
  GBP 5.90
  09:26 09:43 Euston
  Coventry - Euston
  เดินทางไปยัง Gobowen 
  (58นาที
  ผ่านการรถไฟ Coventry(S)
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (21นาที
  11:04 11:04 Birmingham New Street
  เดิน( 8นาที
  11:12 11:28 Birmingham Snow Hill
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (23นาที
  11:51 Wednesbury Parkway
 4. 4
  08:43 - 11:51
  3ครั้ง8นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. walk
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  08:43 Newbury Park
  Central Line
  เดินทางไปยัง Leytonstone 
  (10นาที
  ผ่านการรถไฟ Leytonstone
  Central Line
  เดินทางไปยัง Bethnal Green(S) 
  (12นาที
  ผ่านการรถไฟ Bethnal Green(S)
  Central Line
  เดินทางไปยัง White City 
  (6นาที
  09:11 09:17 Bank
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (10นาที
  09:27 09:30 Kings Cross St.Pancras
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (2นาที
  GBP 5.90
  09:32 09:32 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  09:40 09:43 Euston
  Coventry - Euston
  เดินทางไปยัง Gobowen 
  (58นาที
  ผ่านการรถไฟ Coventry(S)
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (21นาที
  11:04 11:04 Birmingham New Street
  เดิน( 9นาที
  11:13 11:18 Birmingham Moor Street
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  เดินทางไปยัง Droitwich Spa 
  (11นาที
  11:29 11:38 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Wolverhampton St Georges 
  (13นาที
  11:51 Wednesbury Parkway
cntlog