2020/07/08  10:19  ออกเดินทาง
1
10:28 - 10:54
26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
10:39 - 11:04
25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 1. 1
  10:28 - 10:54
  26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  10:28 London Bridge
  Mirfield - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (22นาที
  ผ่านการรถไฟ Woolwich Arsenal
  Woolwich Arsenal - Lewisham
  เดินทางไปยัง Dartford 
  (1นาที
  10:52 10:52 Plumstead
  เดิน( 2นาที
  10:54 Plumstead Rd / Plumstead Stn
 2. 2
  10:39 - 11:04
  25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  10:39 London Bridge
  Mirfield - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (21นาที
  ผ่านการรถไฟ Woolwich Arsenal
  Hither Green - Woolwich Arsenal
  เดินทางไปยัง Dartford 
  (1นาที
  11:02 11:02 Plumstead
  เดิน( 2นาที
  11:04 Plumstead Rd / Plumstead Stn
cntlog