2020/03/29  03:55  ออกเดินทาง
1
04:00 - 04:17
17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  04:00 - 04:17
  17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  04:00 Liverpool Street
  Central Line
  เดินทางไปยัง White City 
  (7นาที
  GBP 4.90
  04:07 04:07 Holborn
  เดิน( 1นาที
  04:08 04:12 Holborn(S2)
  68
  เดินทางไปยัง Euston Bus Station 
  (5นาที
  04:17 Upper Woburn Place/Euston Road
cntlog