2020/07/13  23:49  ออกเดินทาง
1
23:52 - 00:01
9นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
2
23:52 - 00:02
10นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
3
23:49 - 00:04
15นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
4
23:49 - 00:07
18นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  23:52 - 00:01
  9นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  23:52 Great Portland Street
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (1นาที
  GBP 4.90
  23:53 23:53 Euston Square
  เดิน( 1นาที
  23:54 23:57 Euston Square(U)
  73
  เดินทางไปยัง Stoke Newington Common 
  (4นาที
  00:01 British Library
 2. 2
  23:52 - 00:02
  10นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  23:52 Great Portland Street
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (4นาที
  GBP 4.90
  23:56 23:56 Kings Cross St.Pancras
  เดิน( 2นาที
  23:58 00:01 St Pancras International(S)
  73
  เดินทางไปยัง Victoria Bus Station 
  (1นาที
  00:02 British Library
 3. 3
  23:49 - 00:04
  15นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  23:49 Great Portland Street
  เดิน( 1นาที
  23:50 23:56 Great Portland Street(S)
  30
  เดินทางไปยัง St Mary Of Eton Church (E9) 
  (8นาที
  00:04 British Library
 4. 4
  23:49 - 00:07
  18นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  23:49 Great Portland Street
  เดิน( 1นาที
  23:50 23:55 Great Portland Street(S)
  205
  เดินทางไปยัง Bow Bus Garage 
  (12นาที
  00:07 British Library
cntlog