2020/03/30  01:00  ออกเดินทาง
1
01:07 - 01:31
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
2
01:07 - 01:33
26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  01:07 - 01:31
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  01:07 Gloucester Road
  Piccadilly Line
  เดินทางไปยัง Caledonian Road 
  (14นาที
  GBP 4.90
  01:21 01:21 Holborn
  เดิน( 1นาที
  01:22 01:26 Holborn(S2)
  68
  เดินทางไปยัง Euston Bus Station 
  (5นาที
  01:31 Upper Woburn Place/Euston Road
 2. 2
  01:07 - 01:33
  26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  01:07 Gloucester Road
  Piccadilly Line
  เดินทางไปยัง Caledonian Road 
  (16นาที
  GBP 4.90
  01:23 01:23 Russell Square
  เดิน( 3นาที
  01:26 01:30 Russell Square(U)
  68
  เดินทางไปยัง Euston Bus Station 
  (3นาที
  01:33 Upper Woburn Place/Euston Road
cntlog