2020/04/10  03:38  ออกเดินทาง
1
06:08 - 07:19
1ครั้ง11นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:08 - 07:19
1ครั้ง11นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:08 - 07:19
1ครั้ง11นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
07:10 - 08:07
57นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  06:08 - 07:19
  1ครั้ง11นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:08 Euston Square
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (3นาที
  06:11 06:20 Baker Street
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (23นาที
  06:43 06:51 Harrow-on-the-Hill
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (28นาที
  GBP 8.50
  07:19 Amersham
 2. 2
  06:08 - 07:19
  1ครั้ง11นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:08 Euston Square
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (3นาที
  06:11 06:20 Baker Street
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (17นาที
  06:37 06:45 Northwick Park
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (34นาที
  GBP 8.50
  07:19 Amersham
 3. 3
  06:08 - 07:19
  1ครั้ง11นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:08 Euston Square
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (3นาที
  06:11 06:20 Baker Street
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (14นาที
  06:34 06:43 Preston Road
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (36นาที
  GBP 8.50
  07:19 Amersham
 4. 4
  07:10 - 08:07
  57นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:10 Euston Square
  เดิน( 1นาที
  07:11 07:14 Euston Square(U)
  18
  เดินทางไปยัง Sudbury Harrow Road(U) 
  (8นาที
  07:22 07:22 Marylebone(U)
  เดิน( 1นาที
  07:23 07:33 Marylebone
  Marylebone - Aylesbury Vale Parkway
  เดินทางไปยัง Aylesbury Vale Parkway 
  (34นาที
  08:07 Amersham
cntlog