2020/04/05  04:41  ออกเดินทาง
1
08:12 - 09:11
59นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
08:57 - 09:56
59นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  08:12 - 09:11
  59นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:12 Chesham
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Aldgate 
  (16นาที
  ผ่านการรถไฟ Rickmansworth
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Aldgate 
  (43นาที
  GBP 8.50
  09:11 Euston Square
 2. 2
  08:57 - 09:56
  59นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:57 Chesham
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Aldgate 
  (16นาที
  ผ่านการรถไฟ Rickmansworth
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Aldgate 
  (43นาที
  GBP 8.50
  09:56 Euston Square
cntlog